Słownik

Bazowa data zakończenia

Punkt, który jest końcem określonego działania, który został określony w planie bazowym harmonogramu.

.


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!