Słownik

Biuro zarządzania programami

Rodzaj centrali skupiającej zarządzanie wszystkimi projektami w firmie, dzięki któremu może ona generować dodatkowe korzyści wynikające ze skali działania.

.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!