Artykuły

Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektem

Każdy zgodzi się, że do kierowania projektem potrzeba osoby rzetelnej. Oprócz tak zwanych kompetencji twardych (przygotowanie merytoryczne, znajomość języków obcych, obsługa komputera), rozróżnia się jeszcze miękkie. Są tak samo ważne jak powyższe i mają związek z psychiką i umiejętnościami społecznymi.

W przeciwieństwie do kompetencji twardych, które dotyczą wyłącznie wykonywanego zawodu, te miękkie są uniwersalne. Znajdują zastosowanie w praktycznie każdej sferze naszego życia. Bo przecież zdolność do współpracy czy porozumiewania może przydać się zawsze.

Umiejętności komunikacyjne

Pracując jako kierownik projektu możemy być pewni stałego kontaktu z pracownikami różnego szczebla, menedżerami wykonawczymi, programistami czy użytkownikami końcowymi. Współpraca z tak różniącymi się od siebie jednostkami wymaga dostosowania języka, sposobu komunikacji. Niektórym ludziom przychodzi to naturalnie, jednak niejednemu przełożonemu sprawia to dużo trudności. Szczególnie tym, którzy wywodzą się z technicznego zaplecza.

Przywództwo

W każdym projekcie niezbędny jest lider, który pozwoli mu realizować kolejne cele, nawet w razie wystąpienia przeszkód czy problemów. Taki człowiek wprowadza do przedsięwzięcia dużo równowagi, co w dłuższej perspektywie przekłada się na większe prawdopodobieństwo sukcesu. Dużą uwagę powinno kierować się na swoich podwładnych. Muszą czuć wsparcie płynące od kierownika projektu. Jeżeli nie przywykł on przychodzić komuś z pomocą, opanowanie tej sztuki może okazać się niezwykle trudne. W takim przypadku bardzo dobrym pomysłem potrafi okazać się podpatrzenie rozwiązań wypracowanych przez przełożonych i na tym przykładzie budowanie własnego stylu zarządzania. Zdecydowanie nie stanie się to w kilka dni, jednak pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić menedżer jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za przedsięwzięcie i zespół. Jeśli wykona to zadanie, jest na dobrej drodze by zostać przywódcą dla swoich ludzi.

Wywieranie wpływu

Ta zdolność jest jednym z najbardziej wymagających aspektów kierowania projektem. Chodzi tu szczególnie o zdolność oddziaływania na innych, nawet, jeżeli nie darzą nas autorytetem czy sympatią. Można powiedzieć, że opanowanie tej umiejętności jest pewnego rodzaju wyznacznikiem jak efektywny jest kierownik. W swojej pracy spotyka się nieraz z koniecznością przekonania do swojego pomysłu kogoś nieprzychylnego. Kluczem do osiągnięcia powodzenia jest najczęściej przekazanie odbiorcy informacji w taki sposób, by zobaczył odpowiednie korzyści płynące dla własnej osoby.

Rozwiązywanie problemów

Mam tu na myśli kłopoty związane ze współpracą zespołu projektowego. Może pojawić się taka sytuacja, gdy dwaj współpracownicy nie potrafią znaleźć wspólnego języka lub relacje menedżera z członkiem zespołu nie są takie, jakie być powinny. Ten problem można rozwiązać na wiele sposobów, a wybór konkretnej metody powinien zostać dostosowany do zaistniałych realiów. Według mnie najbardziej uniwersalną receptą są spotkania, wyjazdy integracyjne czy warsztaty. Jeżeli osoby skonfliktowane znajdą wspólny język poza firmą możliwe, że przełoży się to na jakość pracy w zespole. Zdecydowanie ociepli to atmosferę, a w razie wystąpienia problemu pozwoli reagować skuteczniej.

Prezentacje

Stanowisko kierownika projektu wiąże się z koniecznością prezentowania swoich pomysłów, statusu przedsięwzięcia itp. Jeśli nie może pochwalić na tym polu doświadczeniem, przekazywanie ważnych informacji osobom wyższego szczebla potrafi wiązać się z dużymi nerwami. Podstawa to być zorganizowanym. Niezbędne jest opanowanie wiedzy merytorycznej, przebiegu przemowy. Warto również zastanowić się nad treścią ewentualnych pytań i zawczasu przygotować na nie odpowiedzi. Gdy dobrze zostaną opanowane podstawy, w wypowiedź wolno wpleść jakiś dowcip, a w sam pokaz przejścia, upiększacze itp.

Kompetencje przytoczone w tej wypowiedzi są jedynie „wierzchołkiem góry lodowej”. Bez trudu da się wymienić kilka innych jak motywowanie, umiejętność słuchania lub budowanie wzajemnego zaufania. Jak wspomniałem są uniwersalne, podstawą każdej pracy oraz wykorzystuje się je wszędzie. Na szczęście nie ma przeszkód, by te cechy rozwijać. Na rynku jest wiele kursów motywacji, asertywności, przywództwa czy zarządzania. Równie dobrze można wyszukać interesujące informacje w Internecie, a wybrane umiejętności próbować wprowadzać samodzielnie do swojej codzienności.


Autor: Kamil Bień

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!