Słownik

Szacowany koszt całkowity

Tagi: szacowany koszt całkowity

Estymowany łączny koszt wykonania działania, stworzenia produktu cząstkowego lub projektu na moment zakończenia prac. Jest to koszt rzeczywisty dodany do kosztu do ukończenia. Szacowanie następuje na podstawie historycznego wykonania, a także innych czynników lub trendów.

.


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!