Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Projekty pomagają osiągać korzyści biznesowe, otwierają nowe opcje rozwoju. Wiąże się to jednak zawsze z podwyższonym poziomem ryzyka. Domeną kierowników projektów jest zarządzanie ryzykiem, do czego należy się dobrze przygotować.Podstawy z tej tematyki powinni posiadać także liderzy zespołów oraz członkowie zespołów projektowych.

Cel szkolenia:
Główinym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie. Na cele szczegółowe składają się:
- przypomnienie wiedzy dotyczącej metodyk zarządzania projektami (Prince2, PMBoK, Agile PM),
- przećwiczenie cyklu zarządzania ryzykiem,
- przygotowanie przykładowej dokumentacji zarządzania ryzykiem w projekcie,
- dyskusja, wymiana wiedzy, doświadczeń.

Korzyści dla uczestnika:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
- zdefiniować ryzyko projektu,
- wdrożyć proces zarządzania ryzykiem,
- wypełnić Kartę Projektu (opisać ryzyko),
- przewidywać możliwość wystąpienia ryzyka w projekcie, oszacować jego wartość,
- analizować strategie zarządzania ryzykiem, jak je zminimalizować,
- opracować plan awaryjny.

Metodyka szkolenia:
Do przeprowadzenia szkolenia używane są metody interaktywne. Uczestnicy pracują indywidualnie lub w grupach- dyskutują, szukają rozwiązań i je prezentują. Program wymaga ich aktywności i zaangażowania w debatach, rekomendacjach działań.

Adresaci szkolenia:
Adresatami szkolenia są osoby odpowiadające za realizację projektów, członkowie zarządu, sposorzy, osoby interesujące się tą tematyką i pragnącą pogłębić swoją wiedzę w tym temacie.

Ramowy program szkolenia:
I Zarządzanie ryzykiem projektu - kontekst.
II Proces zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz role intersariuszy,
III Cykl życia projektu a zarządzanie ryzykami i szansami - Co robić na poszczególnych etapach projektu?
IV Jak zidentyfikować ryzyka i szanse w projekcie?
V Jak ocenić wpływ ryzyk i szans na projekt?
VI Jak zdefioniować strategie zarządzania ryzykami oraz lewarowania szans?
VII Jak wdrażać i komunikować strategie zarządzania ryzykami?
VIII Szczególne typy ryzyk i jak sobie z nimi radzić?
IX Podsumowanie, plany wdrożenia działań w praktyce.

Czas trwania szkolenia:
2 DNI

Więcej na szkolenia-biznesowe.biz


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!