Baza wiedzy

Uprawnienie

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: uprawnienie, prawo

Przydzielone, zwykle odgórnie, prawo do dostępu do pewnych miejsc, danych i zasobów lub wykonywania określonych działań.
więcej >>

Unikanie ryzyka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: unikanie ryzyka, ryzyko

Taki sposób formułowania planu projektu, aby wcześniej zidentyfikowane ryzyka wyeliminować.
więcej >>

Umiejętność

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: umiejętność

Możliwość należytego wykonania danego zadania i wykorzystania własnej wiedzy w celu osiągnięcia danego celu.
więcej >>

Udokumentowana procedura

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: udokumentowana procedura

Każdy formalnie zapisany sposób wykonania danej czynności.
więcej >>

Tworzenie wstępnej deklaracji zakresu projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: projekt, wstępna deklaracja, działanie

Działania mające na celu wytworzenie ogólnego opisu zakresu projektu.
więcej >>

Tworzenie struktury podziału pracy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura podziału pracy, wbs

Podział projektu, jego produktów cząstkowych lub każdego innego elementu, na mniejsze części, tak aby były łatwiejsze do wykonania.
więcej >>

Tworzenie karty projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: karta pracy, karta projektu, timesheet

Wszystkie działania, których efektem jest karta projektu, której zastosowanie to formalne zatwierdzenie projektu.
więcej >>

Tworzenie harmonogramu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, gantt, wykres, diagram

Wszystkie działania, takie jak analiza czasów trwania, kolejności i wymagań dotyczących wszelkich elementów, mające na celu stworzenie ostatecznego harmonogramu działań projektu.
więcej >>

Technika wartości wypracowanej

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wartość wypracowana

Metoda mierzenia procesu wykonania danego działania, elementu składowego czy projektu. Charakteryzuje się wysokim stopniem szczegółowości.
więcej >>

Technika delficka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: technika delficka, eksperci, opinia

Metoda zbierania i analizy opinii ekspertów. Każdy członek badania jest anonimowy, dzięki czemu jego decyzje nie są uwarunkowane względem innych biorących udział w badaniu. Wypracowywanie wspólnego stanowiska następuje za pomocą kilkuetapowych ankiet, wysyłanych wraz z wynikami do uczestników. Zwykle po kilku rundach takich działań następuje wypracowanie wspólnego stanowiska.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!