Słownik

Zbiorcza struktura podziału pracy projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura pracy, wbs, work breakdown structure, praca projektowa

Ogólny opis struktury pracy w projekcie ograniczający się jedynie do opisu poziomów podprojektów.
więcej >>

Tworzenie struktury podziału pracy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura podziału pracy, wbs

Podział projektu, jego produktów cząstkowych lub każdego innego elementu, na mniejsze części, tak aby były łatwiejsze do wykonania.
więcej >>

Struktura podziału zasobów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura, podział zasobów

Hierarchiczny układ zasobów, pogrupowany względem ich typów i kategorii. Jest ważnym dokumentem w procesie bilansowania zasobów i harmonogramowania ograniczonego przez zasoby.
więcej >>

Struktura podziału ryzyk

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura, podział ryzyk, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Hierarchiczny układ zidentyfikowanych wcześniej ryzyk związanych z projektem. Ryzyka te pogrupowane są ze względu na wcześniej wyznaczone kategorie, dostosowane do specyfiki projektu.
więcej >>

Struktura podziału pracy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura, podział pracy

Układ hierarchiczny, pokazujący prace wykonywane przez członków projektu. Jest determinowana przez zakres projektu jego cele, role członków zespołu, a przede wszystkim produkty cząstkowe projektu zarówno te zewnętrzne jak i wewnętrzne. Jest zwykle podzielona na poziomy. Im niższy poziom tym większa szczegółowość opisu prac przypisanych do danej klasy.
więcej >>

Produkt cząstkowy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: produkt, struktura podziału pracy

Najmniejszy element składowy w danej gałęzi systemu podziału pracy. Zawiera się w nim kamienie milowe, a także wszystkie działania niezbędne by wykonać ten produkt cząstkowy.
więcej >>

Kontraktowa struktura podziału pracy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wbs, struktura podziału pracy

Jedna z części struktury podziału pracy w projekcie, obejmujące te jej elementy, które związane są z wykonaniem jednej z części projektu lub podprojektu.
więcej >>

Element składowy struktury podziału pracy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wbs, struktura podziału pracy

Jedna z części struktury podziału pracy, która znajduję się w dowolnym jej miejscu.
więcej >>

Dekompozycja

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wbs, struktura podziału pracy

Metoda, za pomocą której możliwy jest podział zakresu projektu na mniejsze elementy. Pozwala to na łatwiejsze ich wykonanie, monitoring i kontrolę.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!