Słownik

Zbieżność ścieżek

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: działanie, ścieżka projektu, zbieżność

Proces zbliżania się do siebie, równoległych wcześniej ścieżek, w węźle sieciowym. W takim przypadku kolejne działanie ma przynajmniej dwa działania poprzedzające.
więcej >>

Zawodowy kierownik projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, menedżer projektu, zarządzanie, portfel projektów, certyfikat, PMP

Osoba zarządzająca projektem, posiadająca odpowiedni certyfikat (np. Project Management Professional, PMI).
więcej >>

Zatwierdzone żądanie zmiany

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: żądanie zmiany, realizacja projektu

W formalny sposób wydane pozwolenie na żądanie zmiany w trakcie realizacji projektu.
więcej >>

Zatwierdzać

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Wyrazić zgodę na coś, bardzo często formalnie.
więcej >>

Zasoby

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zasoby ludzkie, zasoby finansowe, zasoby rzeczowe

W tradycyjnym ujęciu dzielą się na zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe. Jest to pewien poziom danego użytecznego podmiotu lub przedmiotu, w określonym punkcie w czasie.
więcej >>

Zarządzanie portfelem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie, portfel projektów, zarządzanie projektem, zarządzanie portfelem

Scentralizowane administrowanie przynajmniej jednym portfelem, czyli wykonywanie kluczowych działań takich jak określenie kierownika czy monitoringu projektu, które mają doprowadzić do osiągania zakładanych celów.
więcej >>

Zarządzanie interesariuszami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: interesariusz, zarządzanie interesariuszami

Kierowanie procesem przepływu informacji od i do interesariuszy w celu działania w zgodzie z ich potrzebami i oczekiwaniami co do projektu.
więcej >>

Zapytanie ofertowe

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: oferta, zapytanie ofertowe

Dokument, który ma na celu zdobycie ofert od różnych dostawców.
więcej >>

Zapytanie o informację

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zapytanie, pytanie, informacja, produkt

Dokument, w którym klient domaga się określonych informacji o produkcie od dostawcy.
więcej >>

Zapytanie cenowe

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: cena, zapytanie, pytanie

Dokument, który ma na celu zdobycie ofert ceny produktów typowych, standardowych, niewymagających bardziej szczegółowej specyfikacji. Bywa stosowany zamiennie z zapytaniem ofertowym.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!