Słownik

Informacje archiwalne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: infromacje

Wszystkie te dane, które dotyczą zrealizowanych w przeszłości projektów.
więcej >>

Improwizowana reakcja na ryzyko

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Spontaniczna odpowiedź na pojawiające się ryzyko, nie zaplanowana wcześniej.
więcej >>

Ilościowa analiza ryzyk

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem, analiza

Metoda mająca na celu przedstawienie za pomocą liczbowej analizy wpływu ryzyk na projekt.
więcej >>

Identyfikator działania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zadanie

Kod liczbowy lub tekstowy, który ma na celu niepowtarzalne nazwanie określonego działania, tak, aby można go było odróżnić od innych.
więcej >>

Identyfikacja ryzyk

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Zespół czynności mających na celu identyfikację tych ryzyk (a także analizę ich cech charakterystycznych), które mają realny wpływ na projekt.
więcej >>

Harmonogramowy kamień milowy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, kamień milowy, zarządzanie czasem

Ważny dla realizacji projektu moment, w którym następuje wydarzenie mające istotny wpływ na realizację projektu. Zalicza się do nich np. stworzenie produktu cząstkowego lub działanie, które może spowodować istotną przerwę w pracach nad projektem.
więcej >>

Harmonogram projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, zarządzanie czasem, projekt

Zaplanowane momenty w czasie, w których powinny zostać wykonane określone działania oraz te momenty, w których zrealizowane mają zostać kamienie milowe.
więcej >>

Harmonogram kamieni milowych

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, zarządzanie czasem, kamień milowy

Ma za zadanie zbierać wszystkie kamienie milowe projektu.
więcej >>

Harmonogram główny

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, zarządzanie czasem

Ma za zadanie zebrać wszystkie najważniejsze działania a także kamienie milowe projektu.
więcej >>

Grupa procesów zarządzania projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektami, proces

Wyodrębniona z większej całości część, do której należą procesy rozpoczęcia, planowania, realizacji, monitorowania, kontroli lub zakończenia. Niezbędnym jest, by każdy projekt miał w swojej strukturze wszystkie grupy, ponieważ łączą je między sobą różnorodne zależności.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!