Słownik

Analiza trendu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwala na stworzenie prognoz na przyszłość, opierając się na danych archiwalnych. Prognoza oparta jest na modelach matematycznych i obejmuje odchylenie danego parametru od planu bazowego w pewnym momencie w przyszłości.
więcej >>

Analiza SWOT

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Identyfikacja szans, zagrożeń oraz silnych i słabych stron projektu, przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa. Ze względu na zawarcie analizy zagrożeń uznawana jest jako element analizy ryzyka.
więcej >>

Analiza przyczyn i skutków wad

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Polega na identyfikacji wszelkich możliwych wad elementu, ich przyczyn i skutków jakie mogą nieść dla całego projektu i systemu.
więcej >>

Analiza Monte Carlo

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Polega na kilkukrotnym obliczeniu kosztów danego przedsięwzięcia, tak, że na początku następuje losowy wybór wartości wejściowych zgodnie z rozkładami prawdopodobieństwa. Podobne zastosowanie metoda ta ma w stosunku do harmonogramowania projektu i obliczenia czasu jego trwania.
więcej >>

Analiza harmonogramu sieciowego

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Metoda wyznaczenia skrajnych (najwcześniejszych i najpóźniejszych) dni początku i końca określonego działania, które nie zostało jeszcze zakończone.
więcej >>

Analiza drzewa decyzyjnego

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Drzewo decyzyjne to graficzny sposób przedstawienia możliwych do wykorzystania scenariuszy i ich konsekwencji, w formie rozszerzającego się (zwykle) ku dołowi diagramu. Jego analiza polega na określeniu stopnia prawdopodobieństwa, ryzyka i niepewności związanej z każdą z pisanych w drzewie opcji.
więcej >>

Aktualnie przewidywana data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Oszacowany w teraźniejszości moment, w którym prawdopodobnie nastąpi zakończenie określonego działania, biorąc pod uwagę wszystkie aktualnie znane uwarunkowania mające wpływ na ten proces
więcej >>

Aktualnie przewidywana data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Oszacowany w teraźniejszości moment, w którym nastąpi rozpoczęcie określonego działania, biorący pod uwagę wszelkie, znane aktualnie fakty dotyczące dotychczasowych prac.
więcej >>

Akceptacja ryzyka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Jedna z technik związana z pożądaną reakcją na ryzyko w procesie planowania projektu przez zespół projektowy, polegająca na niezmienianiu planu realizacji projektu ze względu na pojawienie się danego ryzyka. Może wynikać również z faktu niestworzenia odpowiedniej reakcji na pojawiające się ryzyko.
więcej >>

Akceptacja

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Proces formalnego potwierdzenia czegoś i uznania za prawdziwe - zgodne z rzeczywistością.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!