Słownik

Wymagany harmonogram

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, analiza

Taki harmonogram, który ma służyć za porównanie przy procesie analizy harmonogramu sieciowego.
więcej >>

Wymaganie

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: produkt, cecha

Pewien zespół cech, które musi spełniać dany element. Są to zwykle potrzeby i oczekiwania klienta co do zamówionego przez niego produktu czy usługi.
więcej >>

Wymagana data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: koniec, działanie

Moment w czasie, w którym powinno się zakończyć danego działanie.
więcej >>

Wymagana data ukończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: koniec, działanie

Moment w czasie, w którym musi (z pewnych, narzuconych z góry względów) zostać zakończone dane działanie.
więcej >>

Wymagana data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: początek, działanie

Moment w czasie, w którym powinien nastąpić początek danego działania.
więcej >>

Wykres Gantta

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, gantt, wykres, grafika

Wykres paskowy, który w graficzny sposób pokazuje harmonogram wykonywania działań w projekcie. Na jednej z osi prezentowane są daty działań, a na drugiej same działania. Czas wykonania prezentuje się za pomocą poziomych pasków, zwykle wyróżnionych kolorami ze względu na typ działania lub osobę, która jest za nie odpowiedzialna.
więcej >>

Wyjątkowa przyczyna

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: przyczna, ryzyko

Nieprzewidywalny wcześniej element, którego występowanie jest sporadyczne. Może mieć związek z wadą systemu.
więcej >>

Wyciągnięte wnioski

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wniosek, konkluzja, projekt

Wszystkie konkluzje wyniesione z pracy nad danym etapem lub projektem. Ich pisemny zapis znajduje się w repozytorium wyciągniętych wniosków.
więcej >>

Wybór dostawców

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: dostawca, umowa

Wszystkie działania mające na celu wyłonienie ostatecznych dostawców, z którymi negocjuje i podpisuje się stosowne umowy.
więcej >>

Wskaźnik wykonania kosztów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: efektywność, projekt, koszty

Dana wielkość, która opisuje efektywność wykorzystywania kosztów w projekcie. Wskaźnik ten mierzy się za pomocą wzoru: wartość wypracowana/koszt rzeczywisty. Wartości większe od jednego wyrażają sytuację pozytywną. Poniżej jednego jest to sytuacja negatywna.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!