Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 24 maja 2018 r.

W spółce PM Partner Sp. z o.o. (PM Partner), będącej właścicielem serwisu PM Compass (PM Compass), szanujemy potrzebę zachowania prywatności w Internecie oraz robimy wszystko, co jest niezbędne, w celu ochrony danych, które są u nas gromadzone.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy skontaktować się z nami poprzez formularz na stronie kontaktowej lub przy pomocy poczty tradycyjnej, pisząc na adres:

PM Partner Sp. z o.o.
Ul. Tkacka 47
54-138 Wrocław, PolskaGromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Korzystając z serwisu PM Compass należy się liczyć z tym, że gromadzone są następujące typy informacji:

Informacje podawane przez użytkownika
Podczas rejestracji mającej na celu skorzystanie z usług PM Compass lub przy wypełnianiu formularza na naszej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, dane rozliczeniowe i inne dane kontaktowe, które będą wykorzystywane w celu świadczenia usług przez PM Compass, informowania e-mailem o nowych usługach, wprowadzaniu nowych produktów, terminach płatności lub dokonywaniu zmian w Regulaminie. Podczas rejestracji użytkownik proszony jest o podanie hasła, które jest chronione i wykorzystywane wyłącznie w celu zalogowania do serwisu PM Compass oraz Forum PM Compass.

Jeśli nie zdecydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych, korzystanie z usług nie będzie możliwe.

Pliki cookie
Podczas odwiedzania witryny PM Compass przez użytkownika, do jego komputera lub innego urządzenia wysyłany jest co najmniej jeden plik cookie (o ważności do 1 roku). Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcjonalności PM Compass mogą nie działać prawidłowo.
Czym jest plik cookie?
Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy użytkownik wchodzi na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. Ma to na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych.
Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron pmcompass.pl (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla przeglądarki Firefox znajdziesz tutaj. Dla przeglądarki Chrome informacje te dostępne są tutaj.

Informacje w logach systemowych
W momencie dostępu do usług PM Partner za pośrednictwem przeglądarki lub innego klienta, nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto użytkownika. Te dane są gromadzone i wykorzystywane do analizy trendów korzystania z aplikacji, udoskonalania jej działania na bazie doświadczeń użytkowników, w celu zapewniania jak najlepszej obsługi naszych klientów.

Komunikacja z użytkownikami
Możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do firmy PM Partner, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi. Adres e-mail użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie naszych usług.


Poza przypadkami wymienionymi powyżej, możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania naszych usług oraz tworzenia nowych.

Przechowywane informacje mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika.

PM Partner przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach. W niektórych przypadkach dane osobowe są przetwarzane poza krajem użytkownika.


Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy PM Partner wyłącznie w następujących okolicznościach:

a) Użytkownik wyraził zgodę. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.

b) Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania zapisów Regulaminu korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych.

W przypadku fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy PM Partner Sp. z o.o. bądź niektórych lub wszystkich jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych wykorzystywanych w takich transakcjach oraz powiadomimy użytkownika przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną Polityką prywatności.


Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy i przedstawiciele firmy PM Partner, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.


Edycja, aktualizowanie, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług PM Partner dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami dotyczącymi prowadzenia działalności. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte. Możemy odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy. Ze względu na sposób działania niektórych naszych usług po usunięciu informacji przez użytkownika kopie tych informacji mogą pozostawać przez pewien czas na naszych aktywnych serwerach, po czym przez ograniczony czas mogą pozostawać jeszcze w naszych systemach kopii zapasowych.


Przestrzeganie zasad

Firma PM Partner regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie firma PM Partner skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między firmą PM Partner a zainteresowaną osobą.


Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. Bez wyraźnej zgody użytkownika, jego prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować poprzez wysłanie powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności.