Organizacje i stowarzyszenia

Association for Project Management Group

Stowarzyszenie zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii. Założyciel International Project Management Association. Największe stowarzyszenie project management w Europie – ma około 13500 członków ze 100 krajów oraz zrzesza ponad 300 firm.

Najważniejszym polem działania APM jest promocja wiedzy z zakresu zarządzania projektami we wszystkich branżach i dziedzinach biznesu. Podzielona jest ona na aż 42 obszary tematyczne, z którymi zajmują się wysoko wyspecjalizowane i znane na całym świecie autorytety.

Działania Association for Project Management opiera się na pięciu obszarach strategicznych, do których należą:
1) Członkostwo – ciągłe zdobywanie nowych członków, a także utrzymywanie istniejących przez rozwijanie oferty usług i produktów zarządzania projektami.
2) Profesjonalizm – dbanie o system certyfikacji tak, aby był istotny dla praktyków.
3) Wiedza – pozostanie międzynarodowym centrum rzetelnej i profesjonalnej informacji z zakresu zarządzania projektami.
4) Administracja – sprawne zarządzanie i dostarczenie wszelkim zainteresowanym osobom produktów i usług.
5) Działalność międzynarodowa – propagowanie zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym oraz ochrona interesów członków stowarzyszenia.Dostępne wersje językowe: English | Polski | Russian

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!