Słownik

Żądanie zmiany

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zmiana, żądanie zmiany

Postulat dokonania jakiejkolwiek modyfikacji w projekcie (zakres, budżet, harmonogram, procedura...). Jest bezpośrednie lub pośrednie, wewnętrzne lub zewnętrzne. W różnych przypadkach wprowadzenie takiej zmiany jest obowiązkowe lub nieobowiązkowe.
więcej >>

Zwykła przyczyna

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: przyczyna, zwykła przyczyna, typowa przyczyna

Przyczyna często występująca, o wysokim stopniu prawdopodobieństwa. Jest zjawiskiem normalnym i typowym.
więcej >>

Zwłoka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zwłoka, opóźnienie

Zaistniała okoliczność, która zmusza do opóźnienia działania następnego.
więcej >>

Zmiana zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: modyfikacja, zmiana, zakres

Każda modyfikacja zakresu projektu, a co za tym idzie kosztów i harmonogramu.
więcej >>

Zintegrowana kontrola zmian

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kontrola, nadzór, zmiana

Nadzór nad wszelkimi zmianami, które mają lub zostały wprowadzone w trakcie trwania projektu.
więcej >>

Zespół wirtualny

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zespół projektowy, zespół wirtualny

Zespół podmiotów, które mimo braku lub minimalnemu czasowi spędzonemu na bezpośrednim kontakcie, działają dla wspólnego celu.
więcej >>

Zespół projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zespół projektu, zespół projektowy

Wszystkie podmioty, które biorą udział w pracach nad projektem.
więcej >>

Zespół kierujący projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, zespół zarządzający, kierownik projektu

Wszystkie podmioty, które biorą czynny udział w procesie zarządzania danym projektem. Zdarzają się również takie przypadki, w których zespół ten jest tożsamy z całym zespołem projektu.
więcej >>

Zdarzenie

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zdarzenie, wydarzenie

Każde aktywnie występujące wydarzenie, które może mieć wpływ na projekt.
więcej >>

Zbiorcza struktura podziału pracy projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura pracy, wbs, work breakdown structure, praca projektowa

Ogólny opis struktury pracy w projekcie ograniczający się jedynie do opisu poziomów podprojektów.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!