Słownik

Wymagany harmonogram

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, analiza

Taki harmonogram, który ma służyć za porównanie przy procesie analizy harmonogramu sieciowego.
więcej >>

Wykres Gantta

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, gantt, wykres, grafika

Wykres paskowy, który w graficzny sposób pokazuje harmonogram wykonywania działań w projekcie. Na jednej z osi prezentowane są daty działań, a na drugiej same działania. Czas wykonania prezentuje się za pomocą poziomych pasków, zwykle wyróżnionych kolorami ze względu na typ działania lub osobę, która jest za nie odpowiedzialna.
więcej >>

Wskaźnik wykonania harmonogramu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wskaźnik, harmonogram, gantt

Dana wielkość, dzięki której można w mierzalny sposób określić stopień wykonania harmonogramu. Wylicza się go jako stosunek wartości wypracowanej do zaplanowanej. Jeśli przyjmuje wartość większą bądź równą jeden, to pokazuje sytuację pozytywną. Poniżej jednego jest to sytuacja negatywna.
więcej >>

Węzeł sieci

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: węzeł, harmonogram, sieć

Kluczowy element harmonogramu sieci, który charakteryzuje się wieloma połączeniami z innymi elementami.
więcej >>

Tworzenie harmonogramu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, gantt, wykres, diagram

Wszystkie działania, takie jak analiza czasów trwania, kolejności i wymagań dotyczących wszelkich elementów, mające na celu stworzenie ostatecznego harmonogramu działań projektu.
więcej >>

Relacja następstw

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zależność, harmonogram, gantt, wykres gantta

Zależność między zadaniami, relacja logiczna.
więcej >>

Procent ukończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram

Ujęta w procentach część działania, która została wykonana.
więcej >>

Pozostały czas trwania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem, harmonogram

Dokładnie sprecyzowany, określony w czasie przedział, w trakcie którego powinna zostać ukończona czynność, która jest aktualnie wykonywana.
więcej >>

Plan zarządzania harmonogramem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, zarządzanie projektem, planowanie

Plan zawierający wszelkie działania powiązane z harmonogramowaniem projektu, na zróżnicowanym poziomie ogólności i formalności.
więcej >>

Pierwotny czas trwania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem, harmonogram

Ustalony na początku czas uznany za optymalny do wykonania danego działania. Stosowany jest zwykle do porównywania z rzeczywistym czasem trwania dla oceny działań.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!