Słownik

Struktura podziału ryzyk

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura, podział ryzyk, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Hierarchiczny układ zidentyfikowanych wcześniej ryzyk związanych z projektem. Ryzyka te pogrupowane są ze względu na wcześniej wyznaczone kategorie, dostosowane do specyfiki projektu.
więcej >>

Ryzyko wtórne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki rodzaj niepewnego zdarzenia, które może powstać w momencie wdrożenia metody reakcji na ryzyko.
więcej >>

Ryzyko rezydualne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki typ niepewnego wydarzenia, które może istnieć nadal mimo wdrożenia metod reakcji na ryzyko.
więcej >>

Ryzyko

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Wydarzenie charakteryzujące się dużą niepewnością, które w momencie jego urzeczywistnienia wywiera wpływ na realizację projektu.
więcej >>

Rezerwa na nieprzewidziane okoliczności

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami, budżet, zarządzanie ryzykiem

Rezerwa, najczęściej finansowa, przewidziana na minimalizowanie ryzyka, które może wystąpić w trakcie realizacji projektu.
więcej >>

Rezerwa

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Gwarancja, która ma na celu obniżenie wpływu ryzyka na realizację projektu. Często bywa ukonkretniana np. rezerwa zarządu.
więcej >>

Rejestr ryzyk

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem, ryzyko

Dokument, w którym opisywaną się wszystkie informacje o ryzykach, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu ich analizę, plan reakcji na nie, skutki i wiele innych.
więcej >>

Przeniesienie ryzyka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem, ryzyko

Metoda związana z zarządzaniem ryzykiem, której istotą jest przeniesienie tego ryzyka na inny podmiot.
więcej >>

Planowanie zarządzania ryzykiem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem, planowanie

Działania zmierzające do planowania wszystkich działań związanych z ryzykiem w projekcie.
więcej >>

Planowanie reakcji na ryzyka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: planowanie, zarządzanie ryzykiem

Jest to metoda, w której następuje planowanie rozwiązań związanych ze zidentyfikowanymi wcześniej ryzykami. Dzięki tego rodzaju działaniom istnieją większe szanse na sukces projektu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!