Słownik

Rezerwa na nieprzewidziane okoliczności

Tagi: zarządzanie zasobami, budżet, zarządzanie ryzykiem

Rezerwa, najczęściej finansowa, przewidziana na minimalizowanie ryzyka, które może wystąpić w trakcie realizacji projektu.

.


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!