Słownik

Wartość zaplanowana

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wartość zaplanowana, budżet

Budżet zaplanowany dla określonych prac nad danym elementem składowym.
więcej >>

Wartość wypracowana

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wartość wypracowana, budżet

Zobiektywizowana wartość pracy włożonej w wykonanie elementu, powiązana z danym budżetem.
więcej >>

Rezerwa na nieprzewidziane okoliczności

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami, budżet, zarządzanie ryzykiem

Rezerwa, najczęściej finansowa, przewidziana na minimalizowanie ryzyka, które może wystąpić w trakcie realizacji projektu.
więcej >>

Plan zarządzania kosztami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: planowanie, budżet

Dokument pokazujący standardy planowania, organizowania i monitorowania kosztów w danym projekcie. Może być na różnym poziomie formalności i szczegółowości. Stanowi jeden z elementów planu kierowania projektem.
więcej >>

Plan kont

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: budżet, rachunkowość

Zbiór wszystkich kont związanych z kosztami realizacji projektu. Zwykle jest w ścisłym związku z zakładowym planem kont organizacji, która wykonuje projekt.
więcej >>

Koszt jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie kosztami, budżet, zarządzanie jakością

Wszystkie te koszty, które mają jakikolwiek wpływ na na jakość projektu. Składa się na niego koszt zgodności planowanie, kontrola i jakość zgodności z wymaganiami, a także koszt niezgodności wszelkiego rodzaju korekty elementu projektu tak, aby poprawić ich jakość.
więcej >>

Koszt

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie kosztami, budżet

Określona w jednostkach pieniężnych wartość, która jest ceną projektu lub jednego z jej elementów, która obejmuje wartość wszystkich zasobów niezbędnych do wytworzenia określonego efektu końcowego lub innego. Do kosztów zaliczamy: koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty pracy i ceny nabycia.
więcej >>

Kompensacja

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zapłata, budżet

Pewna wartość (pieniężna, materialna lub niematerialna), która stanowi zapłatę za produkt lub usługę.
więcej >>

Depozyt gwarancyjny

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: budżet, depozyt

Cześć zapłaty za wykonanie kontraktu wypłacana dopiero po jego zakończeniu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykonania kontraktu w sposób należyty i zgodnie z zawartą wcześniej umową.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!