Słownik

Zakres projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres, projekt

Wszystkie prace, które muszą zostać wykonane dla stworzenie efektu finalnego projektu.
więcej >>

Zadanie

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: projekt, zadanie, funkcja

Pewna funkcja, umiejscowiona w większej całości prac projektu.
więcej >>

Wyciągnięte wnioski

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wniosek, konkluzja, projekt

Wszystkie konkluzje wyniesione z pracy nad danym etapem lub projektem. Ich pisemny zapis znajduje się w repozytorium wyciągniętych wniosków.
więcej >>

Wskaźnik wykonania kosztów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: efektywność, projekt, koszty

Dana wielkość, która opisuje efektywność wykorzystywania kosztów w projekcie. Wskaźnik ten mierzy się za pomocą wzoru: wartość wypracowana/koszt rzeczywisty. Wartości większe od jednego wyrażają sytuację pozytywną. Poniżej jednego jest to sytuacja negatywna.
więcej >>

Tworzenie wstępnej deklaracji zakresu projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: projekt, wstępna deklaracja, działanie

Działania mające na celu wytworzenie ogólnego opisu zakresu projektu.
więcej >>

Projekt

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: projekt, zarządzanie projektem

Grupa działań, będących między sobą powiązana i połączona relacjami logicznymi, która prowadzi do wytworzenia określonego efektu końcowego wyrobu, usługi czy rezultatu.
więcej >>

Program

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: portfel projektów, projekt, zarządzanie projektem, zarządzanie programem

Grupa projektów, która w odróżnieniu od portfela, muszą być ze sobą powiązane. Program charakteryzuje się wysokim stopniem koordynacji zarządzania wchodzącymi w jego skłąd projektami.
więcej >>

Procesy zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakończenie, projekt. proces

Grupa procesów niezbędnych do zakończenia pracy przy projekcie lub jego etapie. Są to również wszystkie działania zmierzające do oddania zakończonego projektu upoważnionym jednostkom.
więcej >>

Procesy rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: proces, rozpoczęcie, projekt

Grupa procesów, które wykonuje się by doprowadzić do rozpoczęcia nowego projektu lub jednego z jego etapów, albo wznowić prace przy projekcie.
więcej >>

Procesy realizacji

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: realizacja, proces, projekt

Grupa procesów, które wykonuje się by móc sprawnie i terminowo (jeśli jest to możliwe) ukończyć prace nad projektem, a także osiągnąć wszelkie zakładane cele.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!