Słownik

Zbieżność ścieżek

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: działanie, ścieżka projektu, zbieżność

Proces zbliżania się do siebie, równoległych wcześniej ścieżek, w węźle sieciowym. W takim przypadku kolejne działanie ma przynajmniej dwa działania poprzedzające.
więcej >>

Wyprzedzenie

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: działanie

Takie działanie, którego wynikiem jest możliwość wcześniejszego rozpoczęcia działania następnego.
więcej >>

Wymagana data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: koniec, działanie

Moment w czasie, w którym powinno się zakończyć danego działanie.
więcej >>

Wymagana data ukończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: koniec, działanie

Moment w czasie, w którym musi (z pewnych, narzuconych z góry względów) zostać zakończone dane działanie.
więcej >>

Wymagana data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: początek, działanie

Moment w czasie, w którym powinien nastąpić początek danego działania.
więcej >>

Właściwości działań

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wyznacznik, działanie

Wyznaczniki, które charakteryzują dane działania. Zalicza się do nich elementy takie jak kody, działania poprzedzające i następne, powiązania między działaniami, wymagania co do zasobów i wiele innych.
więcej >>

Tworzenie wstępnej deklaracji zakresu projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: projekt, wstępna deklaracja, działanie

Działania mające na celu wytworzenie ogólnego opisu zakresu projektu.
więcej >>

Opis działania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: działanie

Krótka charakterystyka działania wraz z jego identyfikatorem, stosowana by móc łatwo odróżnić działania od siebie.
więcej >>

Określanie kolejności działań

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: działanie

Ustalenie relacji między działaniami.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!