Słownik

Zespół kierujący projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, zespół zarządzający, kierownik projektu

Wszystkie podmioty, które biorą czynny udział w procesie zarządzania danym projektem. Zdarzają się również takie przypadki, w których zespół ten jest tożsamy z całym zespołem projektu.
więcej >>

Zawodowy kierownik projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, menedżer projektu, zarządzanie, portfel projektów, certyfikat, PMP

Osoba zarządzająca projektem, posiadająca odpowiedni certyfikat (np. Project Management Professional, PMI).
więcej >>

Zarządzanie portfelem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie, portfel projektów, zarządzanie projektem, zarządzanie portfelem

Scentralizowane administrowanie przynajmniej jednym portfelem, czyli wykonywanie kluczowych działań takich jak określenie kierownika czy monitoringu projektu, które mają doprowadzić do osiągania zakładanych celów.
więcej >>

Zarządzanie interesariuszami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: interesariusz, zarządzanie interesariuszami

Kierowanie procesem przepływu informacji od i do interesariuszy w celu działania w zgodzie z ich potrzebami i oczekiwaniami co do projektu.
więcej >>

System zarządzania konfiguracją

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, narzędzie

Jedno z narzędzi systemu zarządzania projektem. Składa się z procedur wykorzystywanych w przypadku zarządzania, nadzoru i administracji wyrobem, usługą, rezultatem lub elementem składowym. Zawiera systemy monitoringu, określenie uprawnień niezbędnych do kontroli decyzji i zmian, a także potrzebą dokumentację.
więcej >>

System kierowania projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, kierowanie projektem, zarządzanie projektem

Struktura obejmująca wszelkie techniki, narzędzia, instrumenty, metody, a także inne elementy, które wraz z powiązaniami między nimi tworzą realną możliwość zarządzania projektem. Wszystkie elementy systemu powinny tworzyć łącznie spójną całość. System ten jest przede wszystkim podstawową pomocą dla pracy kierownika projektu.
więcej >>

System informatyczny wspierający kierowanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: system informatyczny, zarządzanie projektem, kierowanie projektem

Struktura złożona z technik, narzędzi i innych instrumentów umożliwiających zbieranie, analizę, a także komunikację w ramach realizacji projektu. Jest istotną, a często również niezbędną pomocą pracy przy wszystkich etapach projektu.
więcej >>

Struktura podziału ryzyk

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura, podział ryzyk, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Hierarchiczny układ zidentyfikowanych wcześniej ryzyk związanych z projektem. Ryzyka te pogrupowane są ze względu na wcześniej wyznaczone kategorie, dostosowane do specyfiki projektu.
więcej >>

Rzeczywisty czas trwania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Określony czas, którego odliczanie zaczyna się w momencie rzeczywistej daty rozpoczęcia, a kończy się w rzeczywistej dacie zakończenia lub w momencie raportu.
więcej >>

Rzeczywista data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Moment, w którym nastąpił realny koniec projektu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!