Słownik

Zawodowy kierownik projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, menedżer projektu, zarządzanie, portfel projektów, certyfikat, PMP

Osoba zarządzająca projektem, posiadająca odpowiedni certyfikat (np. Project Management Professional, PMI).
więcej >>

Zarządzanie portfelem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie, portfel projektów, zarządzanie projektem, zarządzanie portfelem

Scentralizowane administrowanie przynajmniej jednym portfelem, czyli wykonywanie kluczowych działań takich jak określenie kierownika czy monitoringu projektu, które mają doprowadzić do osiągania zakładanych celów.
więcej >>

Program

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: portfel projektów, projekt, zarządzanie projektem, zarządzanie programem

Grupa projektów, która w odróżnieniu od portfela, muszą być ze sobą powiązane. Program charakteryzuje się wysokim stopniem koordynacji zarządzania wchodzącymi w jego skłąd projektami.
więcej >>

Kierowanie programami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: portfel projektów, kierowanie, kierownik projektu

Proces zarządzania określonym programem, w sposób skoordynowany, dzięki któremu następuje osiągnięcie założonych celów.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!