Słownik

Przeprowadzanie kontroli jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością, kontrola

Przeprowadzanie wszystkich działań, które mają na celu monitorowanie rezultatów osiąganych w projekcie, a także porównanie ich z wcześniej przyjętymi normami jakości.
więcej >>

Przeprowadzanie zapewniania jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością

Przeprowadzanie wszystkich tych działań, które mają na celu zagwarantowanie odpowiedniej jakości rezultatu projektu.
więcej >>

Próg

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: próg, zarządzanie jakością

Pewna wartość graniczna, która może dotyczyć wszelkich elementów (takich jak czas, koszt, jakość), której przekroczenie powoduje realny powód wdrożenia działania mającego na celu powrót do akceptowanej wartości.
więcej >>

Planowanie jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością, planowanie

Technika pozwalająca na zidentyfikowanie tych standardów związanych z jakością, które są istotne i przydatne przy realizacji projektu.
więcej >>

Koszt jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie kosztami, budżet, zarządzanie jakością

Wszystkie te koszty, które mają jakikolwiek wpływ na na jakość projektu. Składa się na niego koszt zgodności planowanie, kontrola i jakość zgodności z wymaganiami, a także koszt niezgodności wszelkiego rodzaju korekty elementu projektu tak, aby poprawić ich jakość.
więcej >>

Kompleksowe zarządzanie jakością

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością, tqm

Metoda wprowadzana powszechnie w przedsiębiorstwie, która polega na implementacji systemu zarządzania jakością.
więcej >>

Jakość

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością

Poziom, na jakim dany element spełnia wyznaczone mu wymagania.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!