Słownik

Zintegrowana kontrola zmian

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kontrola, nadzór, zmiana

Nadzór nad wszelkimi zmianami, które mają lub zostały wprowadzone w trakcie trwania projektu.
więcej >>

System kontroli zmian

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kontrola zmian

Struktura, dzięki której członkowie zespołu projektu mogą poznać procedury potrzebne w wypadku zmian lub zatwierdzenia produktu cząstkowego.
więcej >>

Przeprowadzanie kontroli jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością, kontrola

Przeprowadzanie wszystkich działań, które mają na celu monitorowanie rezultatów osiąganych w projekcie, a także porównanie ich z wcześniej przyjętymi normami jakości.
więcej >>

Procesy monitorowania i kontroli

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: monitoring, kontrola

Wszystkie te procesy, które wykonuje się by móc, w razie zaistnienia niekorzystnych zdarzeń, podjąć działania zapobiegawcze, a także móc kontrolować przebieg realizacji projektu.
więcej >>

Plan kontroli zadań

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kontrola

Wszelkie te prace, które są związane z punktem kontroli zadań, zebrane w formie jednego dokumentu.
więcej >>

Monitorowanie i kontrola prac projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: monitoring, kontrola

Procesy, których zadaniem są takie działania, które pozwolą na wykonanie celów wydajnościowych dotyczących projektu.
więcej >>

Kryteria akceptacji

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: monitoring, kontrola

Wszystkie normy, które stosowane są do oceny produktów cząstkowych projektu, tak aby został zaakceptowany.
więcej >>

Kontrola zmian

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zmianami, kontrola

Wszystkie działania, które mają na celu przegląd wszystkich zmian zachodzących w projekcie.

więcej >>

Kontrola zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres, projekt, kontrola

Metoda porównywania zmian zakresu projektu z planowanym.
więcej >>

Kontrola harmonogramu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, kontrola

Metoda, która polega na porównaniu stanu rzeczywistego w danym momencie czasu z harmonogramem i w rezultacie analizowaniu wszelkich zachodzących zmian.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!