Słownik

Zmiana zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: modyfikacja, zmiana, zakres

Każda modyfikacja zakresu projektu, a co za tym idzie kosztów i harmonogramu.
więcej >>

Zapoczątkowanie projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres projektu, planowanie projektu

Pierwsze działanie prowadzące do przyszłego sformułowania zakresu projektu.
więcej >>

Zakres projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres, projekt

Wszystkie prace, które muszą zostać wykonane dla stworzenie efektu finalnego projektu.
więcej >>

Rozrost zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres projektu

Dołączenie dodatkowych ról i funkcji bez przeniesienia tych zmian na inne elementy projektu takie jak np. czas albo bez zgody klienta.
więcej >>

Precyzowanie zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres projektu, projekt

Dopracowywanie i uszczegóławianie zakresu projektu.
więcej >>

Planowanie zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres, projekt, planowanie

Metoda pozwalająca na stworzenie planu zarządzania zakresem projektu.
więcej >>

Kontrola zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres, projekt, kontrola

Metoda porównywania zmian zakresu projektu z planowanym.
więcej >>

Deklaracja zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres projektu, zarządzanie projektem

Opis zakresu projektu celów, założeń, ograniczeń i wykazu zakresu prac. Pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących projektu. Opisuje to, co należy osiągnąć przez realizację projekt
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!