Słownik

Odchylenie kosztowe

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: koszty, zarządzanie kosztami

Wskaźnik wykonania projektu w sferze kosztów. Dodatnia jego wartość mówi o sytuacji pozytywnej, a ujemna o negatywnej.
więcej >>

Koszt rzeczywisty

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie kosztami, budzet

Skumulowane koszty przyporządkowane do danego elementu projektu, działania w danym czasu. Zalicza się do niego w zależności od ujęcia bezpośrednie koszty pracy, wszystkie koszty bezpośrednie, a także również koszty pośrednie.
więcej >>

Koszt jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie kosztami, budżet, zarządzanie jakością

Wszystkie te koszty, które mają jakikolwiek wpływ na na jakość projektu. Składa się na niego koszt zgodności planowanie, kontrola i jakość zgodności z wymaganiami, a także koszt niezgodności wszelkiego rodzaju korekty elementu projektu tak, aby poprawić ich jakość.
więcej >>

Koszt

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie kosztami, budżet

Określona w jednostkach pieniężnych wartość, która jest ceną projektu lub jednego z jej elementów, która obejmuje wartość wszystkich zasobów niezbędnych do wytworzenia określonego efektu końcowego lub innego. Do kosztów zaliczamy: koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty pracy i ceny nabycia.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!