Słownik

Koszt rzeczywisty

Tagi: zarządzanie kosztami, budzet

Skumulowane koszty przyporządkowane do danego elementu projektu, działania w danym czasu. Zalicza się do niego w zależności od ujęcia bezpośrednie koszty pracy, wszystkie koszty bezpośrednie, a także również koszty pośrednie.

.


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!