Słownik

Koszt

Tagi: zarządzanie kosztami, budżet

Określona w jednostkach pieniężnych wartość, która jest ceną projektu lub jednego z jej elementów, która obejmuje wartość wszystkich zasobów niezbędnych do wytworzenia określonego efektu końcowego lub innego. Do kosztów zaliczamy: koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty pracy i ceny nabycia.

.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!