Słownik

Wskaźnik wykonania kosztów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: efektywność, projekt, koszty

Dana wielkość, która opisuje efektywność wykorzystywania kosztów w projekcie. Wskaźnik ten mierzy się za pomocą wzoru: wartość wypracowana/koszt rzeczywisty. Wartości większe od jednego wyrażają sytuację pozytywną. Poniżej jednego jest to sytuacja negatywna.
więcej >>

Odchylenie kosztowe

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: koszty, zarządzanie kosztami

Wskaźnik wykonania projektu w sferze kosztów. Dodatnia jego wartość mówi o sytuacji pozytywnej, a ujemna o negatywnej.
więcej >>

Kontrakt gwarantujący zwrot poniesionych kosztów powiększony o premię motywacyjną

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kontrakt, koszty

Umowa, której wykonanie gwarantuje sprzedającemu pokrycie kosztów. W takim kontrakcie gwarantowana jest również premia, uwarunkowana kryterium jakościowym otrzymanego produktu.
więcej >>

Kontrakt gwarantujący zwrot poniesionych kosztów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kontrakt, koszty

Taka umowa, która gwarantuje dostawcy sprzedaż wyprodukowanego dobra lub świadczonej usługi po ceni pokrywającej koszty i najczęściej również zapewniającej zysk. Najbardziej popularny podział kosztów to koszty bezpośrednie i pośrednie.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!