Słownik

Wskaźnik wykonania kosztów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: efektywność, projekt, koszty

Dana wielkość, która opisuje efektywność wykorzystywania kosztów w projekcie. Wskaźnik ten mierzy się za pomocą wzoru: wartość wypracowana/koszt rzeczywisty. Wartości większe od jednego wyrażają sytuację pozytywną. Poniżej jednego jest to sytuacja negatywna.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!