Słownik

Próg

Tagi: próg, zarządzanie jakością

Pewna wartość graniczna, która może dotyczyć wszelkich elementów (takich jak czas, koszt, jakość), której przekroczenie powoduje realny powód wdrożenia działania mającego na celu powrót do akceptowanej wartości.

.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!