Słownik

Zespół kierujący projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, zespół zarządzający, kierownik projektu

Wszystkie podmioty, które biorą czynny udział w procesie zarządzania danym projektem. Zdarzają się również takie przypadki, w których zespół ten jest tożsamy z całym zespołem projektu.
więcej >>

Zawodowy kierownik projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, menedżer projektu, zarządzanie, portfel projektów, certyfikat, PMP

Osoba zarządzająca projektem, posiadająca odpowiedni certyfikat (np. Project Management Professional, PMI).
więcej >>

System kierowania projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, kierowanie projektem, zarządzanie projektem

Struktura obejmująca wszelkie techniki, narzędzia, instrumenty, metody, a także inne elementy, które wraz z powiązaniami między nimi tworzą realną możliwość zarządzania projektem. Wszystkie elementy systemu powinny tworzyć łącznie spójną całość. System ten jest przede wszystkim podstawową pomocą dla pracy kierownika projektu.
więcej >>

Kierownik projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, project manager, projekt

Jednostka, której zadaniem jest osiągnięcie celów powierzonego jej projektu, za pomocą zespołu projektu, a także określonych, innych zasobów.
więcej >>

Kierowanie zespołem projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierowanie, kierownik projektu, projekt

Prowadzenie nadzoru nad grupą osób, będących zaangażowanymi przy danym projekcie, w celu jak najbardziej efektywnego jego wykonania.
więcej >>

Kierowanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierowanie, projekt, kierownik projektu

Proces zarządzania za pomocą posiadanej wiedzy, umiejętności i zdolności, tak aby zrealizować wszelkie założenia poprzez wykonanie projektu.
więcej >>

Kierowanie programami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: portfel projektów, kierowanie, kierownik projektu

Proces zarządzania określonym programem, w sposób skoordynowany, dzięki któremu następuje osiągnięcie założonych celów.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!