Słownik

Zespół kierujący projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, zespół zarządzający, kierownik projektu

Wszystkie podmioty, które biorą czynny udział w procesie zarządzania danym projektem. Zdarzają się również takie przypadki, w których zespół ten jest tożsamy z całym zespołem projektu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!