Słownik

Procesy zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakończenie, projekt. proces

Grupa procesów niezbędnych do zakończenia pracy przy projekcie lub jego etapie. Są to również wszystkie działania zmierzające do oddania zakończonego projektu upoważnionym jednostkom.
więcej >>

Procesy rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: proces, rozpoczęcie, projekt

Grupa procesów, które wykonuje się by doprowadzić do rozpoczęcia nowego projektu lub jednego z jego etapów, albo wznowić prace przy projekcie.
więcej >>

Procesy realizacji

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: realizacja, proces, projekt

Grupa procesów, które wykonuje się by móc sprawnie i terminowo (jeśli jest to możliwe) ukończyć prace nad projektem, a także osiągnąć wszelkie zakładane cele.
więcej >>

Procesy planowania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: planowanie, proces, projekt

Grupa procesów, które wykonuje się by zidentyfikować zakres projektu, plan kierowania projektem, a także sprecyzować wszelkie działania wykonywane w trakcie realizacji projektu.
więcej >>

Grupa procesów zarządzania projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektami, proces

Wyodrębniona z większej całości część, do której należą procesy rozpoczęcia, planowania, realizacji, monitorowania, kontroli lub zakończenia. Niezbędnym jest, by każdy projekt miał w swojej strukturze wszystkie grupy, ponieważ łączą je między sobą różnorodne zależności.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!