Organizacje i stowarzyszenia

International Project Management Association (IPMA)

Organizacja non-profit założona w Wiedniu 1965 roku przez grupę menedżerów zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami, pod nazwą International Management Systems Association.
Pierwszy kongres stowarzyszenia odbył się dwa lata później, również w Wiedniu i zgromadził specjalistów – kierowników projektów – z 30 państw.

W 1979 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na International Project Management Association, a aktualnie reprezentuje aż 50 organizacji z wszystkich kontynentów.

IPMA aktywnie promuje tematykę zarządzania projektami praktykom biznesu, jak również innym organizacjom i instytucjom na całym świecie. Prowadzi również system certyfikacji, konkursów i nagród dla najbardziej udanych projektów, a także zespołów. Jest też twórcą systemu artykułów i publikacji dotyczących zarządzania projektami.

Misją IPMA jest sukces jego członków poprzez promowanie zarządzania projektami, a także wspieranie rozwoju dziedziny i coraz szerszego jej rozpowszechniania na całym świecie.


Dostępne wersje językowe: English | Polski | Russian

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!