Książki

Proces zarządzania ryzykiem - Michał Borucki

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to proces podlegający zmianom w czasie. Metody statyczne wraz ze znajomością instrumentów finansowych umożliwiają kontrolę ryzyka oraz pomagają podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych.

Zarządzanie ryzykiem jest podejmowaniem decyzji i realizacją działań, które prowadzą do osiągnięcia akceptowalnego poziomu ryzyka. W praktyce utożsamiane jest ono z procesami diagnozy i sterowania ryzykiem. Celem jest stworzenie uwarunkowań dalszego rozwoju przy zapewnieniu stabilnych wyników finansowych.

Jak wdrożyć proces zarządzania ryzykiem będący jednym z głównych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SCBI) dowiemy się z "Procesu zarządzania ryzykiem" Michała Boruckiego.


Sprawdź aktualną cenę na onepress.pl


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!