Organizacje i stowarzyszenia

Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP)

Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA).
SPMP jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów oraz instytucje, chcące się doskonalić w dziedzinie zarządzania projektami, portfelami i programami projektów.

Założone zostało 5 lipca 1999 roku, przez 22 osoby, jako organizacja zrzeszająca instytucje i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami. Rozwijając się dynamicznie, już rok później miało 123 członków. Jako swój cel kluczowy postrzega stworzenie największej w Polsce organizacji skupiającej ludzi i instytucji związanych z zarządzaniem projektami. Reprezentuje Polskę w International Project Management Association.

Działania, które prowadzi, mają za cel promować w społeczeństwie zarządzanie projektami, budowę polskiej sieci kierowników projektów, tworzyć etyczne standardy pracy project managera w Polsce, budować płaszczyznę wymiany informacji i współpracy oraz dostarczyć nowoczesną wiedzę i informacje o panujących trendach.


Dostępne wersje językowe: English | Polski | Russian

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!