Książki

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym - red. nauk. Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Monografia ukazuje zaawansowaną metodykę oceny ryzyka. Jest ona realizacją obowiązku jej posiadania w ramach członkostwa Polski w UE. Powstała opierając się na projekcie badawczym prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Spełnia ona regulacje prawne obowiązujące w Polsce, przede wszystkim Ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz Unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności. Metodyka powstała podczas projektu, który prowadzony był w ramach umowy z NCBiR z konkursu na realizację projektu z obszaru badań naukowych i projektów rozwojowych w kwestii obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zaawansowana metodyka wyznacza ramy, podając wytyczne zalecanego postępowania, przy czym zakłada także, iż użytkownik nada im charakter odpowiedni z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie wzmagać jej wpływ przez wdrożenie trzech procesów.
Filarem zaawansowanej metodyki, przede wszystkim w aspekcie jej otwartości, jest uaktywnienie danej społeczności. Stąd w kontekście metodycznym przekształcono podejście foresight regionalnego, a także wykorzystano koncepcję zarządzania wiedzą, siłę metodyki dostrzegając w gromadzeniu i porządkowaniu doświadczeń.

Trzeba także podkreślić, iż zaawansowana metodyka obejmuje jedynie pierwszy element tzw. triady zarządzania kryzysowego. Zespół autorów planuje kontynuować prace badawcze w celu objęcia metodyką dwóch kolejnych.

Tworząc metodykę starano się użyć naukowego podejścia na gruncie nauk organizacji i zarządzania, razem z instrumentarium metod, technik, koncepcji opracowanych na rzecz zarządzania organizacjami.

Sprawdź aktualną cenę na onepress.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!