Książki

Zarządzanie portfelami projektów - Kozarkiewicz Alina

Tagi: zarządzanie projektami

Obecnie organizacje coraz częściej i chętniej przyjmują orientację projektową – pozwalającą realizować cel strategiczny. Aby osiągać cele szczegółowe, poprzez realizację zróżnicowanych projektów, trzeba umiejętnie zarządzać programami i portfelami projektów.

Co jest podstawą zarządzania portfelem projektów? Przede wszystkim właściwa selekcja realizowanych przedsięwzięć. Wybór projektów musi uwzględniać zarówno realizację celów szczegółowych, jak i całego portfela, jego równowagę. Konieczna jest prawidłowa kategoryzacja i ocena przy ciągłej kontroli i monitorowaniu rezultatów.

W książce znajdziemy omówienie powyżej wymienionych zagadnień. Autorka korzysta z własnych badań oraz dorobku światowej literatury. W swojej publikacji uwzględnia PMI, PRINCE2, TenStep oraz nowoczesne narzędzia, tj. Model INVEST, dźwignię kontroli strategicznej. Dzięki poparciu zagadnień teoretycznych przykładami z praktyki gospodarczej, są one bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla czytelnika.

Dla kogo jest ta książka? Dla osób zainteresowanych zarządzaniem projektami, zarządzaniem strategicznym w przedsiębiorstwie. Stanowi uzupełnienie szkoleń i kursów z tych dziedzin, a także jest polecana osobom studiującym tę dziedzinę.

Alina Kozarkiewicz - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny AGH. Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i portfelami projektów oraz zarządzania innowacjami, wiedzą i kreatywnością. Wykładowca, konsultant, ekspert biznesowy.Sprawdź aktualną cenę na onepress.pl


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!