Książki

Zrozumieć Agile Project Management - Charles G. Cobb

Tagi: zarządzanie projektami, Scrum, Agile Project Management

Książka stanowiąca opracowanie na temat zwinnych technik programowania. Przedstawienie podejścia, według którego zamiast bezrefleksyjnie dostosowywać się do metodyki wytwarzania oprogramowania, korzystniej jest przeanalizować, co przyniesie nam korzyści. Lektura zawiera dużo treści dotyczących hybrydowych rozwiązań i sposobach na stopniowe wprowadzanie zwinnych metod.

Lektura stanowi wprowadzenie do stosowania metodologii Agile tak, aby przyniosło to oczekiwane, pozytywne skutki. Autor podkreśla priorytetowość elastyczności – jest ona istotna, aby możliwe było dostosowywanie się do dynamicznych, ewoluujących potrzeb biznesowych.

W książce znajdziemy także liczne przykłady mające swoje źródło w praktyce, co doskonale ilustruje dobre i złe zastosowanie metodologii Agile.
Dzięki dostosowaniu się do przedstawionych zasad, menedżerowie i liderzy będą mogli zwiększyć możliwości przezwyciężenia ryzyka oraz lepiej zrozumieją, w jaki sposób osiągnąć równowagę między kontrolą a elastycznością.

Sprawdź aktualną cenę w sklepie Onepress!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!