Artykuły

CEL – determinantą sukcesu?

Każdy marzy o tym, aby w życiu osiągnąć sukces. Jest to całkowicie normalne. Jednakże, aby to zdobyć, potrzebujemy określić cel swoich działań. Bez tego będzie się nam wydawało, że zmierzamy ku jego wypełnieniu, lecz w rzeczywistości będzie inaczej.

Dobry cel jest skonstruowany wg modelu SMART. Jego nazwa wzięła się od akronimu pierwszych liter potrzebnych wytycznych.

S z ang. simple – oznacza prostotę. Oznacza to, że nasze założenie należy sformułować w dostatecznie prosty, jasny i czytelny sposób.

M, czyli measurable. Mierzalność jest niezwykle istotna, gdyż pokazuje efektywność naszych starań. Dzięki temu wiemy też czy realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem prac.

A – Achievable – część z nas lubi wyzwania oraz ambitne zadania, ale w tym przypadku nałożenie sobie nierealnych standardów tylko obniży chęci oraz wolę.

R jak Relevant – istotny. Jeśli nie widzimy sensu podejmowania jakiegokolwiek wysiłku, wtedy nasza motywacja znacząco spada. Dobrze jest jeśli nasze działanie jest dla kogoś potrzebne lub chociaż użyteczne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby widzieć misję w każdej podejmowanej aktywności, gdyż wtedy moglibyśmy powierzyć się jej bez końca.

Ostatnią literą jest T czyli Timely defined. Oznacza to, że musimy określić konkretne ramy czasowe dla wykonywania danej czynności. To uchroni nas od myślenia „zaraz”, „potem to zrobię”, „jeszcze jest czas” itd. Takie lekceważenie czasu może zaważyć o całości projektu, a przecież chcemy go wykonać!

Warto też pamiętać, aby komunikować wszystkim nasz cel oraz mieć go zawsze przed oczami. Jest to związane z faktem, że mózg widząc konkretne zadanie/problem będzie starał się go rozwiązać. Gdy powiemy innym co planujemy, wtedy poczujemy presję, by ich nie zawieść.

Taka motywacja może okazać się skuteczna w chwilach słabości. Jeśli wyznaczymy sobie cel np. ograniczyć spożywanie słodyczy o połowę i całkowicie rzucić palenie, to wcale się nie dziwię, że kogoś może to przerażać. Oprócz tego, że będzie to wyjście ze strefy komfortu (zmiana warunków życia) to jeszcze jest to bardzo trudne. Dlatego w takich momentach warto zastosować metodę małych kroczków.

Dzielimy takie zadanie na małe etapy, które przy średnim wysiłku jesteśmy w stanie osiągnąć, a następnie za jego zrealizowanie nagradzamy się. Mamy wtedy motywację pozytywną, a po pewnym czasie zobaczymy, że z pozoru małe kroki dały duży efekt. Powodzenia w osiąganiu swoich celów!


Autor: Barbara Graś

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!