Szkolenia

Zarządzanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Współczesne organizacje biznesowe coraz bardziej ograniczają zarządzanie funkcyjne na rzecz zarządzania procesowego i projektowego. Rzecz w tym, że menedżerowie, którzy świetnie radzą sobie w środowisku funkcyjnym, niekoniecznie sprawdzają się w projekcie i procesie, które wymagają innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.
więcej >>

Podstawy Zarządzania Projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach prowadzonych w organizacji jest priorytetem tego szkolenia. Dostarcza ono praktyczną wiedzę dotyczącą zarząrzania projektami. Szczególną uwagę zwraca na role, narzędzia pracy oraz reguły i zasady postępowania.

więcej >>

Metodyka Project Management - certyfikowany Project Manager CAPM, PMP - przygotowanie do egzaminu - Blended Learning

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności rozwiązywania w wymaganym czasie pytań testowych.
więcej >>

Symulacja zarządzania projektem - ciągłe studium przypadku Survive Under Fire

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie umożliwia formalne zaangażowanie uczestnika w przykładowe projekty. Zajęcia symulują realizację paru projektów jednocześnie, jak i zachodzące między nimi interakcje. Studium przypadku opracowane jest tu wielowątkowo. Oznacza to, iż zespół projektowy wpływa swoimi decyzjami na zdarzenia, które spotkają ich projekt w przyszłości.
więcej >>

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: MS Project, zarządzanie projektami

Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie sądzimy, że opanowanie ich obsługi może być osiągnięte z przyjemnością oraz stanie się źródłem satysfakcji, mając na uwadze chociażby zaoszczędzony czas.
więcej >>

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Cel szkolenia to zaznajomienie uczestników z tematyką zarządzania projektami, podniesienie ich kwalifikacji. Przedstawia różnicę między metodykami zarządzania projektami, co ma skutkować w dobrym ich doborze w przyszłości.
więcej >>

Zarządzanie projektem- czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Utworzenie celu, zdefiniowanie co chcemy osiągnąć, z czego czerpiemy przyjemność jest decydujące. Zarządzanie projektem jest realizacją jakiegoś działania z udziałem innych, optymalizacją zasobów poprzez wpływanie na ich zachowania. Oferowane szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzania projektów tak, aby osiągać założone cele.
więcej >>

Agile Certified Practitioner

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie PMI Agile Certified Practitioner® przygotowuje uczestnika do certyfikacji PMI-ACP®. Dostarcza szeregu wszechstronnych informacji o metodykach zwinnych, m.in. Scrum, Lean Software Development, Kanban.
więcej >>

PMP® Prep 3 days

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami, PMBOK

Szkolenie PMP® Prep 3 szybko (w 3 dni) i efektywnie przygotowuje uczestnika do zdania egzaminu PMP®. Skoncentrowane jest ono na poznawaniu PMBOK Guide®, ćwiczeniu najistotniejszych zagadnień i testowaniu wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez posiadaczy PMP® przekazujących z pierwszej ręki dobre praktyki zdawania tego egzaminu.


więcej >>

Studium Menedżerskie Mini MBA

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Studium Mini MBA? to intensywny program dla menedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!