Baza wiedzy

CEL – determinantą sukcesu?

Kategoria: Baza wiedzy > Artykuły

Każdy marzy o tym, aby w życiu osiągnąć sukces. Jest to całkowicie normalne. Jednakże, aby to zdobyć, potrzebujemy określić cel swoich działań. Bez tego będzie się nam wydawało, że zmierzamy ku jego wypełnieniu, lecz w rzeczywistości będzie inaczej.
więcej >>

Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych

Kategoria: Baza wiedzy > Artykuły

Tagi: zarządzanie projektami, agile, scrum, metodyki zwinne, NGO, organizacje pozarządowe

W naszym, biznesowym otoczeniu, najczęściej kojarzy się zarządzanie projektami z przedsięwzięciami mającymi na celu wykonanie czy osiągnięcie danego produktu końcowego, który ma przynieść dane korzyści – najczęściej zyski finansowe.
więcej >>

Zakres projektu i zarządzanie zmianą

Kategoria: Baza wiedzy > Artykuły

Podczas prowadzenia projektu często zdarza się, że jeszcze w fazie wykonawczej dokonuje się zmian funkcjonalnych. Powodem nieraz jest między innymi błędne zdefiniowanie zakresu. Może to wiązać się ze źle sformułowanymi wymaganiami klienta lub ich błędną interpretacją.
więcej >>

Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Artykuły

Każdy zgodzi się, że do kierowania projektem potrzeba osoby rzetelnej. Oprócz tak zwanych kompetencji twardych (przygotowanie merytoryczne, znajomość języków obcych, obsługa komputera), rozróżnia się jeszcze miękkie. Są tak samo ważne jak powyższe i mają związek z psychiką i umiejętnościami społecznymi.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kategoria: Baza wiedzy > Artykuły

Czy zdarzyło się, że Twój projekt w trakcie realizacji napotkał nieprzewidziane problemy? Może to oznaczać, że nie poświęcono wystarczająco dużo uwagi na ich zidentyfikowanie. Poniższy tekst pomoże Ci działać tak, by następnym razem wystąpienie komplikacji nie było dla Ciebie zaskoczeniem.
więcej >>

SCRUM. Minimum formalności, maksimum pracy

Kategoria: Baza wiedzy > Artykuły

Inicjując projekt mamy do wyboru kilka dróg, którymi możemy podążać. Wysoce popularne jest sterowanie nim przy pomocy metodyki PRINCE2, czy standardu PMBOK. Jednak w małych zespołach, przeważnie w przypadku projektów IT, coraz większym powodzeniem cieszą się techniki zwinne, z których najbardziej znany jest SCRUM.
więcej >>

Kilka porad jak efektywnie zarządzać zespołem

Kategoria: Baza wiedzy > Artykuły

W pracy każdego managera nadchodzi taki moment, kiedy zespół zaczyna wymykać się spod kontroli, co nierzadko powoduje spadek efektywności pracy. Najważniejsze to nie załamywać rąk i szukać odpowiednich rozwiązań.
więcej >>

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie i marketing w świetle wyzwań współczesnej gospodarki"

Kategoria: Baza wiedzy > Wydarzenia

Tagi: zarządzanie

Celem głównym konferencji jest wymiana doświadczeń, poglądów oraz koncepcji
związanych z szeroko rozumianą tematyką zarządzania i marketingu.

więcej >>

Project Management - skuteczne zarządzanie biznesem

Kategoria: Baza wiedzy > Wydarzenia

Tagi: zarządzanie projektami

Kolejna edycja Konferencji PM ruszyła! Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania się na nadchodzące wydarzenie!
więcej >>

Zarządzanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Współczesne organizacje biznesowe coraz bardziej ograniczają zarządzanie funkcyjne na rzecz zarządzania procesowego i projektowego. Rzecz w tym, że menedżerowie, którzy świetnie radzą sobie w środowisku funkcyjnym, niekoniecznie sprawdzają się w projekcie i procesie, które wymagają innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!