Baza wiedzy

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Współcześnie opanowanie zasad metodyki Project Management daje możliwość lepszego, bardziej uporządkowanego prowadzenia projektów, jak i skuteczniejszej realizacji komunikacji w projekcie. Staje się ono również początkiem usprawnienia procesu zarządzania więdzą w przedsiębiorstwie poprzez usprawnienie zasad formułowania Lessons Learned.
więcej >>

Metodyka Project Management - certyfikowany Project Manager CAPM, PMP - przygotowanie do egzaminu - Blended Learning

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności rozwiązywania w wymaganym czasie pytań testowych.
więcej >>

Symulacja zarządzania projektem - ciągłe studium przypadku Survive Under Fire

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie umożliwia formalne zaangażowanie uczestnika w przykładowe projekty. Zajęcia symulują realizację paru projektów jednocześnie, jak i zachodzące między nimi interakcje. Studium przypadku opracowane jest tu wielowątkowo. Oznacza to, iż zespół projektowy wpływa swoimi decyzjami na zdarzenia, które spotkają ich projekt w przyszłości.
więcej >>

MS Project 2007/2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: MS Project, zarządzanie projektami

Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie sądzimy, że opanowanie ich obsługi może być osiągnięte z przyjemnością oraz stanie się źródłem satysfakcji, mając na uwadze chociażby zaoszczędzony czas.
więcej >>

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespołem w Project Management

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

O powodzeniu w realizacji danego projektu decydują jego uczestnicy, a kluczową rolę pełni tu kierownik projektu. To on jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich będących podstawą działania zespołu projektowego. On odpowiada za dobór właściwych osób, ocenę ich kompetencji nie tylko w zakresie technicznym, ale i interpersonalnym.
więcej >>

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych w cyklu życia projektu. Dają one możliwość zrozumienia zasad poruszania się w obszarze stwierdzonych ograniczeń dotyczących przedsięwzięcia np. czasowych. Szkolenie zostało opracowane w oparciu o najnowszy skrypt Project Management Body of Knowledge.
więcej >>

Zarządzanie projektem unijnym

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: projekty europejskie, zarządzanie projektami

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem projektami dofinansowanymi ze środków UE, zamierzających zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.
więcej >>

Project Management Session

Kategoria: Baza wiedzy > Wydarzenia

Tagi: zarządzanie projektami

Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielą się praktycy biznesu, specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami oraz doświadczeni kierownicy projektów. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami, spotkania ekspertów Project Management'u oraz nawiązania kontaktów z środowiskiem biznesowym.

więcej >>

Studium Menedżerskie Mini MBA z modułem Zarządzanie przez projekty

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Studium Mini MBA? to intensywny program dla menedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.
więcej >>

Studium Menedżerskie - Zarządzanie projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Praktyczna wiedza, warsztaty umiejętności menedżerskich oraz skuteczne techniki podnoszenia efektywności pracy i konkurencyjności - program dla menedżerów projektów, osób pracujących w projektach, przedsiębiorców i właścicieli firm oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!