Baza wiedzy

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka - Adam Korczowski

Kategoria: Baza wiedzy > Książki

Tagi: zarządzanie ryzykiem

To solidna porcja wiadomości o ryzyku, jego materializacji, wpływie na projekty informatyczne. Nie da się przewidzieć wszystkiego z góry, przewidzieć wszelkich szczegółów – można jednak ograniczyć to ryzyko.
więcej >>

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym - red. nauk. Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Kategoria: Baza wiedzy > Książki

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Monografia ukazuje zaawansowaną metodykę oceny ryzyka. Jest ona realizacją obowiązku jej posiadania w ramach członkostwa Polski w UE. Powstała opierając się na projekcie badawczym prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
więcej >>

Proces zarządzania ryzykiem - Michał Borucki

Kategoria: Baza wiedzy > Książki

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to proces podlegający zmianom w czasie. Metody statyczne wraz ze znajomością instrumentów finansowych umożliwiają kontrolę ryzyka oraz pomagają podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Każda firma ma do czynienia z niepewnością. Świat zmienia się nieustannie, a ryzyko jest jego stałą częścią. Zarządzanie ryzykiem jest procesem pomagającym organizacji w zrozumieniu i ocenieniu występującego zagrożenia. Świadomość ta pozwala na podejmowanie odpowiednich działań, które zmniejszą możliwość porażki, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu.
więcej >>

Identyfikacja i analiza ryzyka – warsztaty zarządzania ryzykiem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka

Szkolenie to jest skierowane do osób pracujących na wszystkich szczeblach, związanych z analizowaniem i identyfikowaniem ryzyka w organizacji, bioracych udział we wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem, zajmujących się jego szacowaniem.
więcej >>

RM - Risk Management (Zarządzanie ryzykiem)

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: risk management, zarządzanie ryzykiem

Szkolenie zwraca uwagę na zagrożenia i szanse z perspektywy odgórnej i oddolnej. Wykorzystuje przy tym ośmiostopniowy, sprawdzony proces zarządzania ryzykiem opracowany przez ESI. Skuteczne narzędzia pozwalają nauczyć sie reagować i oceniać na ryzyko zarówno na poziomie całego przedsięwzięcia, jak i poszczególnych zadań.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Projekty pomagają osiągać korzyści biznesowe, otwierają nowe opcje rozwoju. Wiąże się to jednak zawsze z podwyższonym poziomem ryzyka. Domeną kierowników projektów jest zarządzanie ryzykiem, do czego należy się dobrze przygotować.Podstawy z tej tematyki powinni posiadać także liderzy zespołów oraz członkowie zespołów projektowych.
więcej >>

Struktura podziału ryzyk

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: struktura, podział ryzyk, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Hierarchiczny układ zidentyfikowanych wcześniej ryzyk związanych z projektem. Ryzyka te pogrupowane są ze względu na wcześniej wyznaczone kategorie, dostosowane do specyfiki projektu.
więcej >>

Ryzyko wtórne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki rodzaj niepewnego zdarzenia, które może powstać w momencie wdrożenia metody reakcji na ryzyko.
więcej >>

Ryzyko rezydualne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki typ niepewnego wydarzenia, które może istnieć nadal mimo wdrożenia metod reakcji na ryzyko.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!