Wydarzenia

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie i marketing w świetle wyzwań współczesnej gospodarki"

Tagi: zarządzanie

Celem głównym konferencji jest wymiana doświadczeń, poglądów oraz koncepcji
związanych z szeroko rozumianą tematyką zarządzania i marketingu.

Data: 25-26.05.2012 r.
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Organizatorzy:
Studenckie koło naukowe Analiz Rynkowych
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu

Kontakt:
www.konferencja.sawg.pl
email: konferencja@sawg.pl

Sekretarz konferencji
Norbert Rompała
781014484


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!