Organizacje i stowarzyszenia

Project Management Institute Poland Chapter

31 października 2003 roku powstał oddział stowarzyszenia Project Management Institute w Polsce – PMI Warsaw, Poland Chapter - stawiając sobie za cel teoretyczny i praktyczny, rozwój zarządzania projektami w Polsce, wspieranie wszelkiej działalności z tego zakresu, a także pobudzenie społecznej świadomości tej dziedziny.

Misją PMI jest zaś promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami zarówno w biznesie, jak i w innych, takich jak organizacje pozarządowe czy ośrodki akademickie, miejscach.
W maju 2007 roku stowarzyszenie przekształciło się, tworząc w Polsce 6 oddziałów w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

PMI Poland Chapter prowadzi wiele różnorodnych działań, z których do najważniejszych zalicza się prowadzenie ośrodka informacyjnego dla wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem projektami, tworzenie projektów takich jak konferencje i seminaria, organizowanie szkoleń, działalność wydawnicza i działanie w kierunku rozwoju systemu certyfikacji PMI.


Dostępne wersje językowe: English | Polski | Russian

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!