Baza wiedzy

Szacowanie oddolne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: szacowanie oddolne

Taka metoda szacowania, która obejmuje dekompozycję danego elementu, a następnie estymację wymagań na najbardziej szczegółowym poziomie. Tak stworzone szacowania zostają skumulowane i otrzymana zostaje łączna ich wielkość. Im bardziej szczegółowe prace na najniższych poziomach, tym dokładność szacowania oddolnego większa.
więcej >>

Szacowanie kosztów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: szacowanie kosztów

Estymacja kosztów zasobów niezbędnych do zakończenia działania lub projektu.
więcej >>

Szacowanie czasu trwania działań

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: szacowanie czasu

Estymacja okresu w czasie, który będzie niezbędny do zakończenia określonych działań.
więcej >>

Szacowane koszty spodziewane

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: szacowanie kosztów

Estymowany koszt usługi lub produktu, który stosuje się do analizy porównawczej kosztów deklarowanych przez dostawcę.
więcej >>

Szablon

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: szablon, formularz, analiza

Niewypełniony szkielet lub formularz, który daje możliwość uporządkowania danych potrzebnych później do prezentacji lub analizy. Tworzony jest zwykle w celu zmniejszenia nakładu pracy niezbędnego do wykonania danego zadania lub do zwiększenia spójności tworzonego rezultatu.
więcej >>

System zarządzania konfiguracją

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, narzędzie

Jedno z narzędzi systemu zarządzania projektem. Składa się z procedur wykorzystywanych w przypadku zarządzania, nadzoru i administracji wyrobem, usługą, rezultatem lub elementem składowym. Zawiera systemy monitoringu, określenie uprawnień niezbędnych do kontroli decyzji i zmian, a także potrzebą dokumentację.
więcej >>

System kontroli zmian

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kontrola zmian

Struktura, dzięki której członkowie zespołu projektu mogą poznać procedury potrzebne w wypadku zmian lub zatwierdzenia produktu cząstkowego.
więcej >>

System kierowania projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, kierowanie projektem, zarządzanie projektem

Struktura obejmująca wszelkie techniki, narzędzia, instrumenty, metody, a także inne elementy, które wraz z powiązaniami między nimi tworzą realną możliwość zarządzania projektem. Wszystkie elementy systemu powinny tworzyć łącznie spójną całość. System ten jest przede wszystkim podstawową pomocą dla pracy kierownika projektu.
więcej >>

System informatyczny wspierający kierowanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: system informatyczny, zarządzanie projektem, kierowanie projektem

Struktura złożona z technik, narzędzi i innych instrumentów umożliwiających zbieranie, analizę, a także komunikację w ramach realizacji projektu. Jest istotną, a często również niezbędną pomocą pracy przy wszystkich etapach projektu.
więcej >>

System

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: system

Zwykle rozbudowana i skomplikowana struktura określonych elementów i powiązań między nimi. Tworzy się go dla osiągnięcia określonego celu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!