Baza wiedzy

Wymagana data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: początek, działanie

Moment w czasie, w którym powinien nastąpić początek danego działania.
więcej >>

Wykres Gantta

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, gantt, wykres, grafika

Wykres paskowy, który w graficzny sposób pokazuje harmonogram wykonywania działań w projekcie. Na jednej z osi prezentowane są daty działań, a na drugiej same działania. Czas wykonania prezentuje się za pomocą poziomych pasków, zwykle wyróżnionych kolorami ze względu na typ działania lub osobę, która jest za nie odpowiedzialna.
więcej >>

Wyjątkowa przyczyna

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: przyczna, ryzyko

Nieprzewidywalny wcześniej element, którego występowanie jest sporadyczne. Może mieć związek z wadą systemu.
więcej >>

Wyciągnięte wnioski

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wniosek, konkluzja, projekt

Wszystkie konkluzje wyniesione z pracy nad danym etapem lub projektem. Ich pisemny zapis znajduje się w repozytorium wyciągniętych wniosków.
więcej >>

Wybór dostawców

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: dostawca, umowa

Wszystkie działania mające na celu wyłonienie ostatecznych dostawców, z którymi negocjuje i podpisuje się stosowne umowy.
więcej >>

Wskaźnik wykonania kosztów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: efektywność, projekt, koszty

Dana wielkość, która opisuje efektywność wykorzystywania kosztów w projekcie. Wskaźnik ten mierzy się za pomocą wzoru: wartość wypracowana/koszt rzeczywisty. Wartości większe od jednego wyrażają sytuację pozytywną. Poniżej jednego jest to sytuacja negatywna.
więcej >>

Wskaźnik wykonania harmonogramu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wskaźnik, harmonogram, gantt

Dana wielkość, dzięki której można w mierzalny sposób określić stopień wykonania harmonogramu. Wylicza się go jako stosunek wartości wypracowanej do zaplanowanej. Jeśli przyjmuje wartość większą bądź równą jeden, to pokazuje sytuację pozytywną. Poniżej jednego jest to sytuacja negatywna.
więcej >>

Właściwości działań

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wyznacznik, działanie

Wyznaczniki, które charakteryzują dane działania. Zalicza się do nich elementy takie jak kody, działania poprzedzające i następne, powiązania między działaniami, wymagania co do zasobów i wiele innych.
więcej >>

Wiedza

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: wiedza, doświadczenie, praktyka

Trwale przyswojone informacje za pomocą doświadczeń, praktyki i wszelkich działań.
więcej >>

Węzeł sieci

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: węzeł, harmonogram, sieć

Kluczowy element harmonogramu sieci, który charakteryzuje się wieloma połączeniami z innymi elementami.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!