Baza wiedzy

Sponsor

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: sponsor

Podmiot, który oferuje własne środki finansowe (lub inne) na pokrycie kosztów projektu.
więcej >>

Skracanie

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: skracanie, czas wykonania projektu

Metoda, dzięki której możliwe jest skrócenie czasu wykonania projektu. Musi zostać poprzedzone identyfikacją takich możliwości w porównaniu z kosztami, z jakimi będzie się to wiązać. Działania podejmowane przy stosowaniu tej metody to najczęściej zwiększenie zasobu do działania lub skrócenie trwania działania.
więcej >>

Schematy blokowe

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: schemat blokowy, diagram

Diagramy przedstawiające materiały wejściowe, działania i rezultaty procesów.
więcej >>

Schemat organizacyjny

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: schemat, organizacja

Narzędzie umożliwiające łatwe przeglądnięcie relacji w ramach zespołu projektu.
więcej >>

Schemat organizacji projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: schemat, organizacja

Przedstawienie w sposób graficzny relacje między członkami zespołu projektu.
więcej >>

Rzeczywisty czas trwania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Określony czas, którego odliczanie zaczyna się w momencie rzeczywistej daty rozpoczęcia, a kończy się w rzeczywistej dacie zakończenia lub w momencie raportu.
więcej >>

Rzeczywista data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Moment, w którym nastąpił realny koniec projektu.
więcej >>

Rzeczywista data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Moment, w którym następuje realny początek prac nad projektem lub działania.
więcej >>

Ryzyko wtórne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki rodzaj niepewnego zdarzenia, które może powstać w momencie wdrożenia metody reakcji na ryzyko.
więcej >>

Ryzyko rezydualne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki typ niepewnego wydarzenia, które może istnieć nadal mimo wdrożenia metod reakcji na ryzyko.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!