Baza wiedzy

Deklaracja zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres projektu, zarządzanie projektem

Opis zakresu projektu celów, założeń, ograniczeń i wykazu zakresu prac. Pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących projektu. Opisuje to, co należy osiągnąć przez realizację projekt
więcej >>

Data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Moment w czasie, w którym następuje zakończenie danego działania.
więcej >>

Data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem, harmonogram

Moment, w którym następuje rozpoczęcie danego działania.
więcej >>

Data raportu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem, harmonogram, zarządzanie dokumentami

Moment w czasie, w którym następuje zakończenie okresu, za który przygotowuje się raport, czyli informacje o realnym wykonaniu przygotowanych na ten czas działań.
więcej >>

Czynniki wyzwalające

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Uwarunkowania informujące o tym, że istnieje realne prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się ryzyka lub to ryzyko już nastąpiło. Proces określenia czynników wyzwalających odbywa się zwykle w czasie identyfikacji ryzyk, a nadzorowany jest w czasie kontroli ryzyka.
więcej >>

Czynniki środowiskowe prowadzonej działalności

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: uwarunkowania

Wszelkie uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na realizację projektu. Zalicza się do nich między innymi infrastrukturę wewnętrzną, bazy danych, zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe, strukturę organizacyjną firmy, a także wszelkie elementy makrootoczenia.
więcej >>

Członkowie zespołu projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zespół projektowy, zarządzanie zasobami

Wszystkie te osoby, które podległe są kierownikowi projektu, a ich zadania składają się na realizację tego projektu.
więcej >>

Czas trwania działania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Łączna liczba dni (lub innych jednostek czasu) od rozpoczęcia do zakończenia określonego działania.
więcej >>

Czas trwania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Zsumowana liczba dni (lub innych jednostek czasu), potrzebnych, aby określone działania mogły zostać w pełni zrealizowane. W czas trwania wlicza się wszystkie okresy wolne od pracy.
więcej >>

Cykl życia projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Kolejno następujące po sobie etapy, na które składa się projekt. Ich konfiguracja i nazewnictwo jest uzależnione od wymagań konkretnego projektu i organizacji, która projekt przeprowadza.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!