Baza wiedzy

Biuro zarządzania projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Miejsce zapewniające koordynację wszystkim aktualnie realizowanym projektom w ramach przedsiębiorstwa, pełniące funkcje doradcze, konsultacyjne, a także często zarządcze.
więcej >>

Biuro zarządzania programami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Rodzaj centrali skupiającej zarządzanie wszystkimi projektami w firmie, dzięki któremu może ona generować dodatkowe korzyści wynikające ze skali działania.
więcej >>

Biuro zarządzania programami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Rodzaj centrali skupiającej zarządzanie wszystkimi projektami w firmie, dzięki któremu może ona generować dodatkowe korzyści wynikające ze skali działania.
więcej >>

Bazowy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Zawarty w planie bazowym.
więcej >>

Bazowa data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Punkt, który jest końcem określonego działania, który został określony w planie bazowym harmonogramu.
więcej >>

Bazowa data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Punkt, który jest początkiem określonego działania, który został określony w planie bazowym harmonogramu.
więcej >>

Baza danych o ryzykach

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwala na zebranie, przechowywanie i interpretację danych zebranych w czasie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem
więcej >>

Autoryzacja prac

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwolenie na rozpoczęcie pracy przez daną organizację.
więcej >>

Analiza źródłowych przyczyn

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Technika, która stosowana jest przy identyfikacji przyczyn ryzyk lub nieprawidłowości.
więcej >>

Analiza założeń

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwala w taki sposób zbadać założenia, aby odnaleźć te, które wiążą się z największym ryzykiem, są niepewne bądź nieprecyzyjne.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!