Szkolenia

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tagi: zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest ukazanie ważnych informacji, które są niezbędne do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia, umiejętnego zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych.

Uczestnicy zdobywają wiedzę poprzez współudział w wielu grach interaktywnych, które symulują zdarzenia biznesowe. Dzięki temu dostrzegają oni znaczenie zintegrowanego zarządzania ryzykiem i potrafią korzystać z narzędzi oraz technik wspomagających podejmowanie prawidłowych decyzji.

Adresaci
Szkolenie skierowane jest do kierowników projektów, członków biur Projektowych, a także osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem w projektach.

Ramowy plan szkolenia
1. Cele i główne elementy procesu zarządzania ryzykiem.
2. Podstawy zarządzania ryzykiem w projektach.
3. Pryncypia w zarządzaniu ryzykiem.
4. Wykorzystanie standardów do zarządzania ryzykiem.
5. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem zgodnie ze standardem PBKoK.
6. Narzędzia i techniki do identyfikacji i analizy ryzyka.
7. Proces zarządzania ryzykiem – gra symulacyjna.
8. Podsumowanie.

Czas trwania: 3 dni
Grupa: 6 – 15 osób

Więcej informacji na valuetank.com.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!